overlijden

Overlijden op het werk

Na onverwachte of veelvuldige sterfgevallen onder patiënten, cliënten, leerlingen of klanten kan er behoefte zijn aan counseling of advies van HartenHoop voor professionals en/of nabestaanden. Ook voor professionals die regelmatig met overlijden te maken krijgen, kan een ingrijpende gebeurtenis of de hoeveelheid aan overlijdens veel losmaken en effect hebben op het functioneren. Als te veel lijden een last wordt kan psychische overbelasting op het werk zorgen voor uitval. HartenHoop kan gerichte nazorg verlenen en bijdragen aan de vitaliteit van de professional en verzuimpreventie van de organisatie.

Ik heb hiermee te maken en wil graag meer weten.