Rouw heeft een grote impact op de inzetbaarheid van werknemers.

Gericht werken aan vitaliteit en inzetbaarheid van rouwende werknemers

Door zowel psychische als fysieke gezondheidsklachten is de belastbaarheid van rouwenden lager dan in een niet-rouwende situatie. De effectiviteit van rouwenden op de werkvloer is daardoor over het algemeen lager dan voor het verlies. Diverse onderzoeken tonen aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen een hoger verzuim en rouw na overlijden van een dierbare of echtscheiding van een werknemer. Daarnaast is er een verhoogde kans dat een werknemer zich na hervatting van werk alsnog ziek meldt. Een deel keert terug in deeltijd of zelfs niet meer terug in de oude functie. De gemiddelde verzuimduur na het overlijden van een partner of kind bedraagt 170 verzuimdagen.

Met goede begeleiding kan het verzuim met minimaal 25% worden teruggebracht.

rouwende werknemer

Je werknemer en verlies

Iedere werknemer krijgt tijdens zijn loopbaan te maken met verlies en daarmee is rouwgerelateerd verzuim een grote kostenpost en bedrijfsrisico voor elke organisatie. Daarbij speelt de vergrijzing een rol bij een toename aan rouwgerelateerd verzuim. Hoe ouder men wordt, hoe meer verliezen je te verwerken hebt in je leven. Dit in combinatie met het verlenen van mantelzorg kan zorgen voor een verhoogde kans op overbelasting en uitval van werknemers.

Het terugdringen van verzuim als gevolg van rouwgerelateerde problematiek is essentieel voor de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers. Onderzoek heeft aangetoond dat verrichten van arbeid een positieve bijdrage levert aan het rouwproces naast effectieve ondersteuning bij rouw op het werk. Zowel de ondersteuning van de leidinggevende als gerichte rouwbegeleiding spelen een belangrijke rol bij verzuimpreventie.   

Voor organisaties die gericht willen werken aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van rouwende werknemers en rouwgerelateerde verzuimpreventie, biedt HartenHoop diverse diensten op het gebied van counseling, training en advies.

hartenhoop_icoon_work

Workshop | Rouw op de Werkvloer

Om werkgevers en leidinggevenden te ondersteunen heeft HartenHoop de workshop ‘Rouw op de Werkvloer’ ontwikkeld. Tijdens deze interactieve workshop passeren de volgende onderwerpen de revue:

  • Inzichten in verlies en rouw anno 2020
  • De zakelijke en persoonlijke impact als een rouwende werknemer niet goed herstelt
  • Herkennen van symptomen van een rouwende werknemer
  • Handelings- en gespreksadviezen voor een goede begeleiding van de rouwende medewerker
  • Handelings- en gespreksadviezen bij verwacht of onverwacht overlijden van een collega en begeleiding van het team

 

Op zoek naar meer informatie over de workshop ‘Rouw op de Werkvloer’?
Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken.