Rouw heeft een grote impact op de inzetbaarheid van werknemers.

Gericht werken aan vitaliteit en inzetbaarheid van rouwende werknemers

Door zowel psychische als fysieke gezondheidsklachten is de belastbaarheid van rouwenden lager dan in een niet-rouwende situatie. De effectiviteit van rouwenden op de werkvloer is daardoor over het algemeen lager dan voor het verlies. Diverse onderzoeken tonen aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen een hoger verzuim en rouw na overlijden van een dierbare of echtscheiding van een werknemer. Daarnaast is er een verhoogde kans dat een werknemer zich na hervatting van werk alsnog ziek meldt. Een deel keert terug in deeltijd of zelfs niet meer terug in de oude functie. De gemiddelde verzuimduur na het overlijden van een partner of kind bedraagt 170 verzuimdagen.

Met goede begeleiding kan het verzuim met minimaal 25% worden teruggebracht.

rouwende werknemer

Je werknemer en verlies

Iedere werknemer krijgt tijdens zijn loopbaan te maken met verlies en daarmee is rouwgerelateerd verzuim een grote kostenpost en bedrijfsrisico voor elke organisatie. Daarbij speelt de vergrijzing een rol bij een toename aan rouwgerelateerd verzuim. Hoe ouder men wordt, hoe meer verliezen je te verwerken hebt in je leven. Dit in combinatie met het verlenen van mantelzorg kan zorgen voor een verhoogde kans op overbelasting en uitval van werknemers.

Het terugdringen van verzuim als gevolg van rouwgerelateerde problematiek is essentieel voor de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers. Onderzoek heeft aangetoond dat verrichten van arbeid een positieve bijdrage levert aan het rouwproces naast effectieve ondersteuning bij rouw op het werk. Zowel de ondersteuning van de leidinggevende als gerichte rouwbegeleiding spelen een belangrijke rol bij verzuimpreventie.   

Voor organisaties die gericht willen werken aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van rouwende werknemers en rouwgerelateerde verzuimpreventie, biedt HartenHoop diverse diensten op het gebied van counseling, training en advies.

protocolProtocol- dfsfjkjkriwkmsks- jsgjsggjlgjsgj- sgenedphhd- pwirkglkhps[ssgd- sdgsdgtjkddyhe- ehejmqelssv

Rouwprotocol

Organisaties die gericht willen werken aan een optimaal werkklimaat voor rouwende werknemers en een procedure willen volgen na overlijden van een werknemer kunnen dit ondersteunen met een rouwprotocol. Een goed rouwprotocol bestaat om te beginnen uit actuele informatie over rouw. Een deel van het rouwprotocol omvat het handelen van een leidinggevende nadat de werknemer een belangrijk verlies meemaakt en het ondersteunen van de rouwende werknemer na terugkeer op het werk. Gerichte ondersteuning op de werkvloer draagt bij aan het rouwproces en voorkoming van rouwgerelateerd verzuim. Een organisatie kan ervoor kiezen een rouwverlofregeling in te richten vanuit de gedachte dat rouw geen ziekte is maar een gezonde reactie op het verlies. Dit kan in de vorm van een standaard en een flexibele rouwverlofregeling. Een ander onderdeel van het rouwprotocol betreft een procedure en handelingsadviezen na overlijden van een werknemer.
HartenHoop kan ingeschakeld worden voor beleidsadvies ten aanzien van een bestaand rouwprotocol en/of schrijven van een nieuw rouwprotocol afgestemd op de visie van de organisatie.    

Op zoek naar meer informatie over een rouwprotocol voor je organisatie?
Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken.