icon_studie

Training Verlies en Rouw

Voor organisaties die hun dienst- of zorgverlening aan cliënten en hun dierbaren willen uitbreiden met praktijkgerichte kennis en vaardigheden op gebied van verlies en rouw verzorgt HartenHoop trainingen aan teams.

Veel professionals in de zorg en welzijn hebben in hun opleiding beperkt les gehad in verlies en rouw bij cliënten en dierbaren. Daarnaast bestaan er in de samenleving nog veel verouderde denkbeelden over rouwen en worden onderbelichte verliessituaties niet gezien. Na de training heeft het team hedendaagse inzichten en praktijkgerichte tools in handen om gerichter cliënten en dierbaren bij te staan.

De trainingen zijn maatwerk, afgestemd op de cliëntenpopulatie en ontwikkelwensen binnen het team en organisatie.

In de ouderenzorg waar psychogeriatrische-, somatische- en palliatieve zorg wordt verleend, speelt bij cliënten en hun dierbaren een opeenstapeling van verschillende verliezen. Denk daarbij aan verlies van gezondheid en onafhankelijkheid, verandering van de relatie door dementie of een hersenbeschadiging en verlies van een (gezamenlijk) thuis na verhuizing naar een zorgafdeling. Tijdens de training wordt gewerkt aan het vergroten van de gespreks- en handelingsvaardigheden van zorgmedewerkers bij het verlenen van palliatieve en terminale zorg. Naast de aandacht voor de cliënt speelt het ondersteunen van de dierbaren een belangrijke rol.  Door de actuele kennis over de vele vormen van verlies en impact ontstaat er meer bewustwording die bijdraagt aan de zorgverlening van de cliënt en ondersteuning van de dierbaren.

In de verstandelijk gehandicaptenzorg is vaak behoefte aan het vergroten van bewustwording, kennis en vaardigheden van begeleiders hoe zij omgaan met rouw en verdriet bij mensen met een verstandelijke beperking en chronische rouw bij ouders. De training start met actuele kennis over verlies en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders. Omdat mensen met een verstandelijke beperking vaak niet in staat zijn emoties duidelijk te verwoorden, drukken ze hun verdriet en gemis uit in gedrag. Dit rouwend gedrag wordt nog vaak onbegrepen en anders geïnterpreteerd, behandeld en gemedicaliseerd. Tijdens de training worden de mogelijkheden verkend die behulpzaam zijn in de ondersteuning van begeleiders. Daarnaast kunnen de ouders van een kind met een verstandelijke beperking te maken krijgen met chronische rouw, verdriet om een verlies dat nooit eindigt. In de training wordt hier specifieke aandacht aan geschonken en worden er handvatten gegeven hoe begeleiders dit kunnen herkennen en ouders hierin kunnen ondersteunen.    

Deze twee zorgsectoren zijn slechts enkele voorbeelden waarin HartenHoop trainingen verzorgt.

Uiteraard zijn er veel meer sectoren waar verlies en rouw speelt. Ook voor uw organisatie verzorg ik graag een training op maat.

Wil je weten wat een training van HartenHoop voor jouw organisatie kan betekenen?
Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken.