Rouw heeft een grote impact op de inzetbaarheid van werknemers.

Gericht werken aan vitaliteit en inzetbaarheid van rouwende werknemers

Door zowel psychische als fysieke gezondheidsklachten is de belastbaarheid van rouwenden lager dan in een niet-rouwende situatie. De effectiviteit van rouwenden op de werkvloer is daardoor over het algemeen lager dan voor het verlies. Diverse onderzoeken tonen aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen een hoger verzuim en rouw na overlijden van een dierbare of echtscheiding van een werknemer. Daarnaast is er een verhoogde kans dat een werknemer zich na hervatting van werk alsnog ziek meldt. Een deel keert terug in deeltijd of zelfs niet meer terug in de oude functie. De gemiddelde verzuimduur na het overlijden van een partner of kind bedraagt 170 verzuimdagen.

Met goede begeleiding kan het verzuim met minimaal 25% worden teruggebracht.

rouwende werknemer

Je werknemer en verlies

Iedere werknemer krijgt tijdens zijn loopbaan te maken met verlies en daarmee is rouwgerelateerd verzuim een grote kostenpost en bedrijfsrisico voor elke organisatie. Daarbij speelt de vergrijzing een rol bij een toename aan rouwgerelateerd verzuim. Hoe ouder men wordt, hoe meer verliezen je te verwerken hebt in je leven. Dit in combinatie met het verlenen van mantelzorg kan zorgen voor een verhoogde kans op overbelasting en uitval van werknemers.

Het terugdringen van verzuim als gevolg van rouwgerelateerde problematiek is essentieel voor de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers. Onderzoek heeft aangetoond dat verrichten van arbeid een positieve bijdrage levert aan het rouwproces naast effectieve ondersteuning bij rouw op het werk. Zowel de ondersteuning van de leidinggevende als gerichte rouwbegeleiding spelen een belangrijke rol bij verzuimpreventie.   

Voor organisaties die gericht willen werken aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van rouwende werknemers en rouwgerelateerde verzuimpreventie, biedt HartenHoop diverse diensten op het gebied van counseling, training en advies.

Rouw en Werk traject

Na een ingrijpend verlies hebben veel werknemers te maken met een rouwproces en dit zorgt in veel gevallen voor tijdelijk of langdurig verzuim. Als werkgever ben je niet verantwoordelijk voor het privéleven van je werknemer. Toch neemt een collega die een ingrijpend verlies heeft meegemaakt, zijn verdriet en pijn mee naar het werk. Na een overlijden van een dierbare, tijdens of na een scheiding of als je naast werknemer ook mantelzorger bent, kunnen spanning, te veel draaglast en negatieve emoties voor uitval zorgen.

HartenHoop werkt vanuit de gedachte dat gedeelde kennis en steun bijdraagt aan een sneller herstel en werkhervatting van een rouwende werknemer. Het traject richt zich dan ook op zowel de werknemer als de leidinggevende. Samen bereik je meer!
De werknemer kan rekenen op professionele rouwcounseling. Deze is gericht op het hervinden van balans na verlies waarbij de werkbalans een belangrijke rol speelt. Rouwenden hebben baat bij het verrichten van arbeid en het ervaren van steun van collega’s.
De leidinggevende kan rekenen op informatie over verlies en rouw in algemene zin en de impact op de organisatie als een rouwende werknemer niet goed herstelt. Daarnaast ontvangt de leidinggevende concrete en praktische adviezen hoe om te gaan met de rouwende collega gericht op ondersteuning en hervinden van werkbalans.

Wil je meer weten wat de rouw & werk trajecten voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken.